Pengukuran

 

PENGURUSAN PERTANAHAN

BIDANG : PENGUKURAN BIDANG TANAH

PENGUKURAN BIDANG

Persyaratan

 1. Formulir permohonan
 2. Surat Kuasa
 3. Fotocopy  identitas pemohon 
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan  badan Hukum (apabila badan hukum)
 5. Fotocopy  Sertipikat
 6. Surat pernyataan  penguasaan  fisik
 7. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

PEMECAHAN / PEMISAHAN BIDANG TANAH

Persyaratan

 1. Formulir permohonan
 2. Surat Kuasa
 3. Fotocopy  identitas pemohon 
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan  Badan Hukum (untuk  Sadan Hukum)
 5. Asli Sertipikat
 6. Ijin Perubahan  Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan  tanah
 7. Surat Pernyataan Sesuai ketentuan undang-undang
 8. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

PENGGABUNGAN  BIDANG TANAH

Persyaratan

 1. Formulir permohonan
 2. Surat Kuasa
 3. Fotocopy  identitas pemohon 
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan  Badan Hukum (untuk  Sadan Hukum)
 5. Asli Sertipikat
 6. Ijin Perubahan  Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan  tanah
 7. Surat Pernyataan Sesuai ketentuan undang-undang
 8. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan